Board of members

 

 

 

 

 

 

President

Makiko Gräfin von Oberndorff

 

Aya Lellis

Natsuki

SuzukiLuxembourg Staff

Reiko Miyakoshi

Atsuko Gallion
Japan staff

Yuka Sato